שירותים

רשימת השירותים אותם אנו מציעים ומספקים.
 

אבטחת מערכות מידע

מקובל להתייחס לשלושה היבטים מרכזיים עליהם נדרש להגן בהקשר של מערכות מידע: חיסיון המידע, זמינות המידע והמערכות, שלמות ואמינות המידע.

בכדי להגן על המידע ועל מערכות המידע, נעשה שימוש במערכות אבטחת מידע. מערכות אלו פרוסות בחתכים שונים בארגון וכוללות: הגנת המידע ביישומים שונים (הצפנה, ניהול הרשאות), הגנת מערכת המידע ברמה הלוגית (הזדהות – מניעת גישה) וברמה הפיזית. לדוגמה: אבטחת יישום ובד בבד הגנה על סביבה פיסית (דלתות וחלונות) בדרך אל מיקום אחסון המידע, השרתים.

יישום אבטחת המידע מביאה את הארגון, המערכת או התוכנה למצב שבו הסיכון לאיבוד מידע, כשל מידע או ניצול פרצת אבטחת מידע הוא נמוך.

כיצד מתמודדים עם האתגר?

חברת מנרבה רואה בנושא אבטחת המידע ערך עליון, ובהתאם לכך מייעצת ונוקטת עבור לקוחותיה בשיטות הגנה מקיפות, המקנות לך ביטחון מלא כי הנתונים חסויים ומאובטחים.

  • אבטחת ההגנה על סביבת המחשוב הפיזית
  • ניטור גישה – וידוא כי כלל השרתים מנוטרים דרך קבע ומתריעים על ניסיונות שיבוש/חדירה בזמן אמת, פעולה המאפשרת להגיב לאירועים בצורה מיידית. כל התעבורה הנכנסת והיוצאת מהשרתים מנוטרת ע"י Firewall.
  • הגנת סביבת מערכת ההפעלה – כלל השרתים ניתנים לגישה למורשים בלבד, כניסה והזדהות לשרתים אפשרית באמצעות אמצעים חכמים בלבד. באמצעות הגנה זו, לא ניתן לבצע כניסה לסביבת התשתיות של המערכות ללא אמצעי זיהוי פיזי, הסיסמה לבדה אינה מספיקה.
  • גיבויים – ביצוע גיבויים באתרים שונים.
  • הצפנת נתונים – אי חשיפת מידע גם אם הצליח הפורץ לעבור את כל מעגלי האבטחה.