שירותים

רשימת השירותים אותם אנו מציעים ומספקים.
 

אפיון וניתוח מערכות

החלק המקדים בפיתוח מערכות הינו ביצוע ניתוח מערכות מקיף ובחינת תהליכים יסודית בארגונו של הלקוח כולל תהליכים מנהליים, תהליכי קבלת ההחלטות, תהליכי ייצור ועוד. לאחר בחינה וניתוח של כלל התהליכים, אנו מוציאים מסמך אפיון על הסוקר את התהליכים העיקריים להם נדרשת המערכת לתת טיפול ובהמשך כתיבת מסמך אפיון מפורט הסוקר לפרטי פרטים את המערכת הנדרשת.

מסמך האפיון הינו הבסיס של המערכת ולמעשה מאפשר למי שאינו מכיר את הארגון לבנות מערכת המותאמת לצרכיו המדויקים. בנוסף, מסמך האפיון הינו הבסיס לתפיסת התפעול במערכת וניתן למצוא בו את כל הסיבות לתהליכים המתבצעים בה.

ממה בנוי מסמך האפיון?

מסמך האפיון מכיל את החלקים הבאים:

  • אפיון על - תיאור סכמתי של כלל התהליכים להם נדרש הפתרון ויחסי הגומלין שלהם עם תהליכים אחרים במערכת ומחוצה לה.
  • מערכת היחסים של הארגון – תיאור של הסביבה בה פועל הארגון, מבנה הארגון והנגזרות מכך, הבעיות להם אמור להימצא פתרון במסגרת הפרויקט, מי הם מובילי הפרויקט (מומחה יישום בהגדרה המקצועית) ומיהם אנשי הקשר לכל תחום במערכת.
  • אפיון מסכים מפורט – תיאור מדויק של מבנה כל מסך מערכת כולל מיקום השדות, הרכב השדות, כפתורים ויכולות ביצוע במסך.
  • תיאור תהליכי חישוב – תיאור מפורט של כלל תהליכי האצווה במערכת כולל נתוני הקלט והפלט שלהם. תהליכים אלו הינם לב המערכת ותכנונם המדויק חשוב ביותר לאמינותה.
  • דו"חות – הדו"חות הינם אמצעי ניתוח והעברת המידע מהמערכת והינו כלי המעקב וקבלת ההחלטות החשוב ביותר במערכת. האפיון יכלול את רשימת הדו"חות לרבות נתוני הקלט לכל דו"ח ודרך הצגת נתוני הפלט: הרכב הנתונים, סידורם בדו"ח והיכולת לייצא אותם לתוכניות חיצוניות כדוגמת Excel.
  • ארכיטקטורת מערכת – תיאור סכמתי של המערכת ואופן פעולתה על גבי התשתיות השונות. הארכיטקטורה חשובה בהיבטי פריסת המערכת, אבטחתה ואופן ניהולה.