מוצרים

רשימת המוצרים אותם מציעה חברתנו. נשמח להגיע להדגמה בבית הלקוח בתיאום מראש.
 

ssertroFytiruceS - ניהול זהויות

רכיב אבטחה ייחודי זה מאפשר לאכוף מדיניות אבטחה ארגונית על כלל המשתמשים בארגון. הרכיב מתממשק לכל מערכות מג'יק בצורה מהירה, קלה ופשוטה. ניתן להשתמש ברכיב זה כמנגנון גישה לכלל היישומים בארגון בצורה פושטה ומהירה ולשלוט בכל מערך האבטחה בארגון.

המוצר מאפשר ביצוע הפעולות הבאות:

  • ניהול משתמשים ומעקב אחר הכניסה למערכת, כולל תיעוד מקיף
  • סנכרון הרשאות מול מערכות Magic
  • יצירה וניהול קבוצות הרשאות בצורה ידידותית וקלה
  • קביעת חוזק סיסמא – הגדרת מבנה הסיסמא, אורך, תווים ייחודיים ותדירות החלפת הסיסמה וכמות הפעמים לניסיון גישה לפני נעילת משתמש.
  • קביעת קבוצת אבטחה – שיוך משתמש לקבוצה בעלת מאפייני אבטחה דומים
  • אכיפת שימוש בכרטיס זיהוי חכם במערכת (ללא תלות במערכת ההפעלה)
  • אכיפת שימוש בזיהוי ביומטרי
  • קישוריות אל Active Directory הארגוני והזדהות מולו
  • הזדהות אחת כלפי מספר מערכות מידע ללא צורך בהזדהות נפרדת עבור כל מערכת SSO - Single Sign On