מוצרים

רשימת המוצרים אותם מציעה חברתנו. נשמח להגיע להדגמה בבית הלקוח בתיאום מראש.
 

קומפוננטות מג'יק

לחברתנו ידע מקיף בסביבת מג'יק וניסיון מקיף במערכות מסוג זה. אנו מאפשרים למפתחים שימוש בידע הנצבר בחברתנו ובא לידי ביטוי ברכיבים שפותחו על ידי חברתנו ונארזו כקומפוננטות.
בין היתר ניתן למצוא את הרכיבים הבאים:

 • ניהול מיזוגים
  רכיב המאפשר ביצוע מיזוגי מסמכים ישירות לתוך רכיבי Office. יעיל במיוחד לשתילת שדות מתוך תוכניות מג'יק ישירות לתוך מסמכי WORD. הרכיב מאפשר חשיפה של כלל המשתנים המוגדרים בתכונית אל מול כלל השדות הנדרשים במסמך ולמעשה מאפשר יצירת מיזוג בזמן עבודה קצר במיוחד הנמדד בדקות.
 • עיצוב מסכים
  רכיב המאפשר הגדרת עיצוב באמצעות מודלים בכל רכיב במערכת לרבות מסכים, שדות, פקדים ועוד. רכיב זה מאפשר לבצע שינוי עיצוב רוחבי במערכת בתוך דקות וליצור שפת פיתוח אחידה בעת עבודה בצוותים שונים.
 • ניהול קבצים מצורפים
  רכיב גנרי לניהול קבצים מצורפים. הרכיב מאפשר הצמדה של כל קובץ (מסמך, תמונה, גיליון או כל קובץ אחר) לכל רכיב בתוך המערכת. הרכיב יודע לנהל את הקבצים בספריות מוגדרות ומאפשר הוספת יכולת צירוף קבצים באופן מיידי לכל מערכת קיימת.
 • הודעות אזהרה ושגיאה
  רכיב המחליף את מנגנון הודעות השגיאה הפנימי בסביבת מג'יק ומאפשר הצגת הודעות שגיאה, שאלות, הבהרות ואזהרות בצורה גרפית מתקדמת. כמו כן ניתן להרכיב רשימת הודעות קבועות במערכת הניתנות לשינוי בעזרת ממשק ניהול בתוך מערכת המידע וללא צורך להיכנס לקוד המערכת. ניתן לשדר אל הרכיב הודעות טקסט ספציפיות לאירוע או כאמור לבחור הודעה מתוך רשימה קיימת.
 • הודעות מערכת
  רכיב המאפשר הצגה של הודעות רצות במסך הכניסה למערכת או בכל רכיב אחר. משמש כ"לוח מודעות" למשתמשים ומאפשר קישור למערכות WEB.
 • טיפול בפלטי דו"חות
  רכיב לסביבת RIA המאפשר שליטה בקובץ הנוצר באמצעות הדו"ח על השרת. הרכיב מאפשר שליטה בקובץ הנוצר: אפשרות הדפסתו אצל המפיק, שליחה אוטומטית למייל, שיגור באמצעות פקס, שמירה שלו בצד הלקוח ובשרת קבצים.